RapidSTAT®/RapidWIPE®S

RapidSTAT/WIPE kan påvise opptil 6 forskjellige narkotiske stoffer i spytt, overflater eller substanser.RapidSTAT/WIPE er en enkel test med sensitiviteten, nøyaktigheten og presisjonen til en laboratorietest, og gir resultatet innen 6-8 minutter.
Fleksibilitet

  • 8 stoffer tilgjengelig
  • 6 stoffer per test, flere mulige konfigurasjoner

Enkel

  • Alle prøver kan observeres
  • Prøvetaking tar kun 30 sekunder
  • Vanskeliggjør manipulering
  • Raske resultater

Teknologi

  • Innebygget prosedyrekontroll
  • Basert på «Colloidal gold technology»
  • Påviser modersubstansen THC